You are here
Bia chữ "A" - Nắm chắc chất lượng và quản lý Sức Khỏe 

Bia chữ “A” – Nắm chắc chất lượng và quản lý

Bia Mỹ có rất nhiều loại, trong đó nhãn hiệu chữ “A” – logo chim ưng là nổi tiếng nhâ’t. Loại bia này do công ty Anhauser kinh doanh. Gần 100 năm xây dựng thương hiệu, giờ đây đã trở thành nhà máy bia lớn nhất thế giới, có chín nhà máy chi nhánh và bốn nhà máy làm lon, với tổng cộng hơn 38 ngàn công nhân, kim ngạch tiêu thụ hàng năm vài trăm triệu USD.

Bia chữ "A" - Nắm chắc chất lượng và quản lý

Nghệ thuật kinh doanh của bia chữ “A” tập trung ở chất lượng sản phẩm và quản lí nội bộ, đại thể ở 5 mặt sau đây: 1. Luôn luôn thực hiện sách lược “Chất lượng độc tôn”. Chủ hãng bia này nhận thức sâu sắc rằng, bia là thức uống , người tiêu thụ vừa tiếp xúc là có thể nhận ra châ’t lượng của nó thế nào, nên chỉ dựa vào sản phẩm châ’t lượng tốt mới có thể giành được tín nhiệm và thị trường. Vì thế đã thực hiện chế độ và biện pháp quản lí châ’t lượng ‘toàn diện, xây dựng hệ thông bảo đảm châ’t lượng trong toàn thể nhân viên, toàn bộ quá trình và trong ngoài toàn xí nghiệp, từ đó bảo đảm mục tiêu phải đạt được là thực hiện giữ vững chất lượng trăm năm không suy giảm.

về quản lí nhân viên, thực hiện chế độ nói chuyện trực tiếp. Công ty quy định, bất kể nhân viên cấp nàọ gặp phải khó khăn phiền phức gì, bất kể lúc nào đều có thể thông qua hình thức nói chuyện trực tiếp với người quản lí một cách thẳng thắn. Người quản lí có thể giải quyết ngay lập tức , nếu không giải quyết được thì phải phản ánh lên cấp trên đúng như tình hình thực tế. Các ngành cấp trên cũng phải cố gắng giải quyết hợp lí một cách nhanh chóng, quyết không được ngâm lâu hoặc dây dưa. Nếu nhất thời chưa giải quyết được hoặc phát hiện không hợp tình hợp lí thì phải chân tình giải thích rõ ràng cho nhân viên đã phản ánh tình hình.

Chế độ đề ra phitơng án. Công ty phát động công nhân viên đưa ra cách nhìn và kiến nghị cải tiến của mình đối với sản xuât, quản lí kinh doanh, tiếp thị của xí nghiệp. Các kiến nghị này nếu tốt hoặc được ứng dụng sẽ nhận được các phần thưởng xứng đáng. Sau khi thực hiện chế độ này, hàng năm nhận được hàng ngàn đề án. Điều này không những thúc đẩy cải tiến công tác và nâng cao hiệu quả lợi ích của công ty mà còn nâng cao lòng tự hào của công nhân nhân viên và lực gắn kết với xí nghiệp.

Khéo áp dụng biện pháp quản lí con ngừời. Quản lí con người của công ty là lợi dụng nguồn tài nguyên con người, dùng mọi biện pháp và phương thức để làm cho công nhân nhân viên “Trăm tướng một lòng, ba quân đồng sức” ra sức phâ’n đấu để’thực hiện mục tiêu kinh doanh của xí nghiệp. Chế độ đề án nói trên là thể hiện của một mặt; đồng thời còn vận dụng phương pháp “Viện trợ” chia sẻ lo lắng, khó khăn của công nhân nhân viên công ty, khiến mọi người qua phải khó khăn, đem hết sức phục vụ xí nghiệp. Biện pháp chủ yếu là làm tốt công tác phúc lợi, tập trung một sô” tiền nhất định để làm quỹ cứu trợ nhằm sẵn sàng cứu trợ công nhân nhân viên gặp khó khăn. Sự thực số tiền này là trích từ lợi nhuận tăng lên của xí nghiệp, tiền cứu trợ mà công nhân nhân viên được hưởng chính là tiền của mình.

Bia chữ "A" - Nắm chắc chất lượng và quản lý

Vận dụng sách lược tâm lý. Công ty có cái nhìn gần như của nhà tâm lí học, cho rằng, hành xử của rất nhiều người trong xã hội chịu ảnh hưởng của tình cảm. Không kém gì ảnh hưởng của lý trí. Muốn thu hút tình cảm của con người đối với xí nghiệp và sản phẩm thì vân đề rất mâu chốt là ấn tượng đầu tiên. Căn cứ vào tinh thần này công ty Anhauser hết sức coi trọng làm đẹp môi trường nhà máy và mỹ quan bao gói sản phẩm. Sự bố trí nhà máy của công ty râ’t hợp lý, sạch sẽ như lau không dính tí bụi, chung quanh nhà xưởng là hoa thơm lá biếc, cây cối tốt tươi, công nhân nhân viên nhà máy hoặc khách hàng vào đây, trong lòng nhẹ nhàng sảng khoái. Công ty còn đặc biệt mở cửa nhà máy để mọi người tham quan, mỗi năm đón tiếp hàng chục vạn người, vừa tăng thêm một khoản thu nhập, vừa thực hiện quảng cáo sông cho công ty, nâng cao tên tuổi của bia chữ “A”.

 

Related posts

Leave a Comment